Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów55 67953 10544 24450 173
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 3326 3552 5783 398
Zysk (strata) brutto5 3606 4612 5022 909
Zysk (strata) netto3 7185 2101 3442 674
Przepływy netto258865-14 1172 166
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1872457 521-5 160
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 138-2 161-1 439-2 750
Przepływy netto z działalności finansowej1 5832 781-20 19910 076
Aktywa razem217 539208 748202 914206 827
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania87 00781 68381 23886 495
Zobowiązania długoterminowe25 99623 81911 39214 510
Zobowiązania krótkoterminowe61 01157 86469 84671 985
Kapitał własny130 532127 065121 676120 332
Kapitał zakładowy74 14474 14474 14474 144
Liczba akcji (tys. szt.)105 920,00105 920,00105 920,00105 920,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,231,201,151,14
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,050,010,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów178 611167 578186 220205 934
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 595-6 233-62 95416 335
Zysk (strata) brutto8 42911 588-65 86417 288
Zysk (strata) netto6 7278 557-77 07813 954
Przepływy netto22 2784 3789 814-2 751
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 5005 48822 581-1 667
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-62928 855-34 104-12 057
Przepływy netto z działalności finansowej20 407-29 96521 34010 973
Aktywa razem206 827194 434329 838265 816
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania86 49579 250223 657111 544
Zobowiązania długoterminowe14 51034 31869 36536 082
Zobowiązania krótkoterminowe71 98544 932154 29275 462
Kapitał własny120 332115 184106 180154 272
Kapitał zakładowy74 14474 14474 14467 410
Liczba akcji (tys. szt.)105 920,00105 920,00105 920,0096 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,141,091,001,60
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,060,08-0,730,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport