Notowania

Zremb-Chojnice SA w restrukturyzacji (ZRE)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 4308 67510 6868 630
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1551 3221 685969
Zysk (strata) brutto-1421 0391 2651 471
Zysk (strata) netto-2429641 2461 797
Przepływy netto-771-21163892
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 313-321 437735
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 184-1018-8
Przepływy netto z działalności finansowej-5 268-77-807-635
Aktywa razem24 51826 47828 34326 157
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 66824 03122 31621 381
Zobowiązania długoterminowe9 0769 3194 9776 126
Zobowiązania krótkoterminowe9 59214 71217 33915 255
Kapitał własny5 8502 4476 0274 776
Kapitał zakładowy5 7445 7395 7395 739
Liczba akcji (tys. szt.)11 977,0911 977,098 722,508 722,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,490,200,690,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,020,080,140,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 95622 82719 60290 477
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 297-1 930-8 915-4 022
Zysk (strata) brutto2 584-5 801-10 569-4 288
Zysk (strata) netto4 000-14 286-17 779-5 992
Przepływy netto78-1 385-10 6021 180
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 614558-14 932175
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-17048-53-1 973
Przepływy netto z działalności finansowej-1 366-1 9914 3832 978
Aktywa razem26 15721 68555 07065 821
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 38124 34344 61443 154
Zobowiązania długoterminowe6 1264 3977 6828 410
Zobowiązania krótkoterminowe15 25519 94636 93234 744
Kapitał własny4 776-2 53112 46123 034
Kapitał zakładowy5 7394 3614 3614 361
Liczba akcji (tys. szt.)8 722,508 722,508 722,508 722,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,55-0,291,432,64
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,46-1,64-2,04-0,69
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport