Trwa ładowanie...
bEgokYut

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów420 602381 815427 607348 634
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 177-16 6401 9154 234
Zysk (strata) brutto1 207-27 789-8 536-6 701
Zysk (strata) netto403-30 423-9 601-6 548
Przepływy netto1 599-88 646117 661-1 549
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 108-11 970-9 02210 670
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej10 112-125 044105 051-8 411
Przepływy netto z działalności finansowej-10 62148 36821 632-3 808
Aktywa razem1 678 5251 627 1371 658 7461 538 703
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 547 0041 492 1941 478 9801 343 468
Zobowiązania długoterminowe14 75014 68739 91123 438
Zobowiązania krótkoterminowe1 532 2541 477 5071 439 0691 320 030
Kapitał własny104 609105 776149 442163 782
Kapitał zakładowy197 526197 526197 526197 526
Liczba akcji (tys. szt.)197 525,60197 525,60197 525,60197 525,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,530,540,760,83
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,15-0,05-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 579 1301 600 8091 263 1601 240 716
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 46545 35046 66557 513
Zysk (strata) brutto-40 3334 67313 72726 591
Zysk (strata) netto-43 8074809 10518 103
Przepływy netto-22 89042 1503 595-55 003
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5 52723 53897727 720
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-95 68865 9582 528-94 367
Przepływy netto z działalności finansowej78 325-47 3469011 644
Aktywa razem1 627 1371 512 4971 390 2491 326 414
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 492 1941 320 4601 189 6741 112 305
Zobowiązania długoterminowe14 68723 63925 13826 696
Zobowiązania krótkoterminowe1 477 5071 296 8211 164 5361 085 609
Kapitał własny105 776158 535160 111170 503
Kapitał zakładowy197 526197 526197 526197 526
Liczba akcji (tys. szt.)197 525,60197 525,60197 525,60197 525,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,540,800,810,86
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,220,000,050,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEgokYvb