Trwa ładowanie...
bEaibraZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów436 226427 607348 634421 074
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-16 2981 9154 23411 956
Zysk (strata) brutto-27 452-8 536-6 7012 693
Zysk (strata) netto-30 274-9 601-6 5482 765
Przepływy netto-88 648117 661-1 549-50 356
Przepływy netto z działalności operacyjnej-11 969-9 02210 6704 795
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-116 261105 051-8 411-67 284
Przepływy netto z działalności finansowej39 58221 632-3 80812 133
Aktywa razem1 676 1101 658 7461 538 7031 483 476
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 540 8891 478 9801 343 4681 290 223
Zobowiązania długoterminowe14 72239 91123 43827 925
Zobowiązania krótkoterminowe1 526 1671 439 0691 320 0301 262 298
Kapitał własny105 996149 442163 782161 847
Kapitał zakładowy197 526197 526197 526197 526
Liczba akcji (tys. szt.)197 525,60197 525,60197 525,60197 525,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,540,760,830,82
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,15-0,05-0,030,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 633 5411 600 8091 263 1601 240 716
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 80741 30346 66557 513
Zysk (strata) brutto-39 99675313 72726 591
Zysk (strata) netto-43 658-2 8859 10518 103
Przepływy netto-22 89242 1503 595-55 003
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5 52623 53897727 720
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-86 90565 9582 528-94 367
Przepływy netto z działalności finansowej69 539-47 3469011 644
Aktywa razem1 676 1101 509 8101 390 2491 326 414
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 540 8891 319 1121 189 6741 112 305
Zobowiązania długoterminowe14 72223 63925 13826 696
Zobowiązania krótkoterminowe1 526 1671 295 4731 164 5361 085 609
Kapitał własny105 996157 275160 111170 503
Kapitał zakładowy197 526197 526197 526197 526
Liczba akcji (tys. szt.)197 525,60197 525,60197 525,60197 525,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,540,800,810,86
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,22-0,010,050,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEaibrbH