Trwa ładowanie...
bErDFDqZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 4364 3489 9587 512
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 868135630156
Zysk (strata) brutto-7 0054727911
Zysk (strata) netto-7 020372461
Przepływy netto-45-4541-18
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 9331 440-2 9731 396
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej6 104-6686680
Przepływy netto z działalności finansowej-3 216-8172 346-1 414
Aktywa razem848 6548 6808 815
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania746 4726 3715 756
Zobowiązania długoterminowe03964363
Zobowiązania krótkoterminowe746 0765 9355 753
Kapitał własny102 1822 3093 059
Kapitał zakładowy53535353
Liczba akcji (tys. szt.)1 780,001 780,001 780,001 780,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,011,231,301,72
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-3,940,020,140,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 74118 11418 45918 616
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 319834529490
Zysk (strata) brutto-6 824314210244
Zysk (strata) netto-6 864269170162
Przepływy netto-67-178-136-593
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 070-125304593
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej6 104-1 051-1 154-422
Przepływy netto z działalności finansowej-3 101998714-756
Aktywa razem849 6387 9886 449
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania747 1066 2204 406
Zobowiązania długoterminowe049573
Zobowiązania krótkoterminowe746 6116 2134 403
Kapitał własny102 5321 7682 043
Kapitał zakładowy53535353
Liczba akcji (tys. szt.)1 780,001 780,001 780,001 780,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,011,420,991,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-3,860,150,100,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bErDFDrH