Trwa ładowanie...
bEKHwmiJ
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów48 530 00058 214 00056 896 00048 404 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 091 00011 235 000-10 577 0001 202 000
Zysk (strata) brutto-6 147 00010 419 000-9 564 000-779 000
Zysk (strata) netto-6 971 0008 404 000-7 823 000-1 176 000
Przepływy netto-2 312 00018 554 000557 000-374 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej18 028 0005 554 00020 113 00020 900 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 827 00014 182 000-10 888 000-8 064 000
Przepływy netto z działalności finansowej-13 096 000-1 170 000-8 284 000-13 331 000
Aktywa razem844 245 000738 067 000702 458 000672 795 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania638 288 000489 881 000463 895 000422 845 000
Zobowiązania długoterminowe242 795 000258 981 000256 259 000274 885 000
Zobowiązania krótkoterminowe391 040 000225 911 000196 007 000142 658 000
Kapitał własny200 576 000242 722 000233 871 000244 820 000
Kapitał zakładowy53 799 00053 799 00053 799 00053 799 000
Liczba akcji (tys. szt.)537 989,76537 989,76537 989,76537 989,76
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)372,82451,17434,71455,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-12,9615,62-14,54-2,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów209 522 000201 781 000181 318 000199 000 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 585 00026 429 00019 759 00025 620 000
Zysk (strata) brutto7 906 00018 411 00013 517 00022 753 000
Zysk (strata) netto5 438 00014 373 00010 327 00018 765 000
Przepływy netto-1 737 0002 661 000-3 378 0001 293 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej72 157 00042 931 00035 351 00045 812 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-33 723 000-32 363 000-25 901 000-20 212 000
Przepływy netto z działalności finansowej-40 513 000-7 819 000-12 695 000-24 107 000
Aktywa razem702 458 000704 574 000707 443 000623 906 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania463 895 000449 210 000468 162 000369 584 000
Zobowiązania długoterminowe256 259 000262 439 000250 022 000241 603 000
Zobowiązania krótkoterminowe196 007 000181 179 000211 943 000127 981 000
Kapitał własny233 871 000250 761 000234 721 000250 018 000
Kapitał zakładowy53 799 00053 799 00053 799 00053 799 000
Liczba akcji (tys. szt.)537 989,76537 989,76537 989,76537 989,76
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)434,71466,11436,29464,73
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)10,1126,7219,2034,88
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEKHwmjr