Trwa ładowanie...
bDJggzTp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 0286 18511 54612 132
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 3878313 1522 622
Zysk (strata) brutto4432 896-1 7032 548
Zysk (strata) netto2552 151-1 4061 371
Przepływy netto3 33897919171
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 8788661 8762 230
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-65-52-139-101
Przepływy netto z działalności finansowej-475-717-818-1 958
Aktywa razem41 59342 91641 68246 309
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 81714 82816 04116 558
Zobowiązania długoterminowe6 8516 7716 1666 408
Zobowiązania krótkoterminowe6 9668 0579 87510 150
Kapitał własny24 18624 67222 34126 324
Kapitał zakładowy3 6003 6003 6003 600
Liczba akcji (tys. szt.)36 000,0036 000,0036 000,0036 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,670,690,620,73
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,06-0,040,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów56 94362 21362 34857 892
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 71217 73613 94816 543
Zysk (strata) brutto15 18714 97515 38411 620
Zysk (strata) netto10 66310 79610 9148 273
Przepływy netto-8 381-7 742-1 215906
Przepływy netto z działalności operacyjnej15 08611 2409 17812 807
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 333-609-770-835
Przepływy netto z działalności finansowej-22 134-18 373-9 623-11 066
Aktywa razem46 30945 50452 88056 145
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 55814 8938 9368 788
Zobowiązania długoterminowe6 408686237
Zobowiązania krótkoterminowe10 15014 8258 8748 751
Kapitał własny26 32427 46240 97443 402
Kapitał zakładowy3 6003 60010 80011 100
Liczba akcji (tys. szt.)36 000,0036 000,0055 500,0057 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,730,760,740,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,300,300,200,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDJggzTX