Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów62 39329 25434 71345 615
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-679-96595149
Zysk (strata) brutto-1 050-61021781
Zysk (strata) netto-1 155-505176-24
Przepływy netto4 101-172-14 922904
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 384-2 112-9 6433 447
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-138-55-49-20
Przepływy netto z działalności finansowej-3 1451 995-5 230-2 523
Aktywa razem51 43847 01744 64156 470
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania38 00732 43129 55341 203
Zobowiązania długoterminowe12 15711 72512 43915 907
Zobowiązania krótkoterminowe25 85020 70617 11425 296
Kapitał własny13 43114 58615 08815 267
Kapitał zakładowy234234234234
Liczba akcji (tys. szt.)7 807,007 807,007 807,007 807,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,721,871,931,96
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,15-0,070,02-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów108 99532 894179 723182 032
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 403-3 5643 7417 643
Zysk (strata) brutto938-6 5503 0906 590
Zysk (strata) netto909-5 7504 2145 415
Przepływy netto554-1 4892 151-5 281
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 350-12 1194 4235 018
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-112-24-35-239
Przepływy netto z działalności finansowej-2 68410 654-2 237-10 060
Aktywa razem44 64145 36249 38847 840
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 55331 60129 23433 473
Zobowiązania długoterminowe12 43911 1384 3608 781
Zobowiązania krótkoterminowe17 11420 46324 87424 692
Kapitał własny15 08813 76120 15414 367
Kapitał zakładowy234234234234
Liczba akcji (tys. szt.)7 807,007 807,007 807,007 807,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,931,762,581,84
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,12-0,740,540,69
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)