Trwa ładowanie...
bELsHJdx
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów99 89862 58360 36451 964
Zysk (strata) z działalności operacyjnej76 9133 1801 23412 105
Zysk (strata) brutto75 9652 449-1 3296 526
Zysk (strata) netto76 0821 470-1 6816 471
Przepływy netto-31 51826 843-1 19221 767
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 68835 72810 80227 403
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-949-4 392-1 102-403
Przepływy netto z działalności finansowej-33 257-4 493-10 892-5 233
Aktywa razem411 686324 785280 088304 003
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania214 453183 107141 661168 908
Zobowiązania długoterminowe159 884123 47889 780100 061
Zobowiązania krótkoterminowe54 56959 62951 88168 847
Kapitał własny197 225141 573138 237135 105
Kapitał zakładowy59595959
Liczba akcji (tys. szt.)31 300,0031 300,0031 300,0031 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,304,524,424,32
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,430,05-0,050,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów238 409222 369204 937189 538
Zysk (strata) z działalności operacyjnej50 34915 22136 00328 806
Zysk (strata) brutto32 1888 06428 31817 787
Zysk (strata) netto31 7887 48227 69717 528
Przepływy netto16 4603 3401 5133 528
Przepływy netto z działalności operacyjnej59 96354 11728 17332 412
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 736-4 580-4 530-4 939
Przepływy netto z działalności finansowej-37 767-46 197-22 130-23 945
Aktywa razem280 088298 408198 206180 094
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania141 661165 21577 53676 056
Zobowiązania długoterminowe89 78093 64118 81630 923
Zobowiązania krótkoterminowe51 88171 57458 72045 133
Kapitał własny138 237132 872120 243103 549
Kapitał zakładowy59595959
Liczba akcji (tys. szt.)31 300,0031 300,0031 300,0031 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,424,253,843,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,020,240,890,56
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bELsHJef