Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów39 74893 70438 69299 898
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 673-1 5607 02676 913
Zysk (strata) brutto-10 104-4 3915 80175 965
Zysk (strata) netto-10 651-3 9885 94876 082
Przepływy netto6 2108 8516 424-31 518
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 91018 47810 1832 688
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 895-292-524-949
Przepływy netto z działalności finansowej1 195-9 335-3 235-33 257
Aktywa razem387 425413 899436 979411 686
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania219 354222 983230 134214 453
Zobowiązania długoterminowe154 516159 835174 626159 884
Zobowiązania krótkoterminowe64 83863 14855 50854 569
Kapitał własny168 576191 521206 977197 225
Kapitał zakładowy59595959
Liczba akcji (tys. szt.)33 178,0033 178,0033 178,0033 178,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,085,776,245,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,32-0,120,182,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów294 877238 409222 369204 937
Zysk (strata) z działalności operacyjnej85 55950 34915 22136 003
Zysk (strata) brutto79 82432 1888 06428 318
Zysk (strata) netto79 51231 7887 48227 697
Przepływy netto10 60016 4603 3401 513
Przepływy netto z działalności operacyjnej67 07759 96354 11728 173
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 157-5 736-4 580-4 530
Przepływy netto z działalności finansowej-50 320-37 767-46 197-22 130
Aktywa razem413 899280 088298 408198 206
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania222 983141 661165 21577 536
Zobowiązania długoterminowe159 83589 78093 64118 816
Zobowiązania krótkoterminowe63 14851 88171 57458 720
Kapitał własny191 521138 237132 872120 243
Kapitał zakładowy59595959
Liczba akcji (tys. szt.)33 178,0033 178,0033 178,0033 178,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,774,174,003,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,400,960,230,83
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport