Trwa ładowanie...
bDISRBfp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q22019Q42019Q22018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0000
Zysk (strata) brutto0000
Zysk (strata) netto0000
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem52 80156 10160 00061 940
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania111 596106 748100 03591 341
Zobowiązania długoterminowe15 82515 82514 08714 087
Zobowiązania krótkoterminowe95 77190 92385 94877 254
Kapitał własny-58 795-50 647-40 035-29 401
Kapitał zakładowy6 8566 8566 8566 856
Liczba akcji (tys. szt.)6 855,606 855,606 855,606 855,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-8,58-7,39-5,84-4,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 6842 333200 86645 006
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 052-33 162-7 766-34 626
Zysk (strata) brutto-21 096-39 378-25 562-45 806
Zysk (strata) netto-21 167-38 365-26 563-46 517
Przepływy netto-279-42 64939 198-10 007
Przepływy netto z działalności operacyjnej-811-5 091-403-30 490
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej7822 50798 69038 811
Przepływy netto z działalności finansowej-250-40 065-59 089-18 328
Aktywa razem56 10161 940140 675322 124
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania106 74891 341132 312285 501
Zobowiązania długoterminowe15 82514 08712 84913 848
Zobowiązania krótkoterminowe90 92377 254119 463271 653
Kapitał własny-50 647-29 4018 36336 623
Kapitał zakładowy6 8566 8566 8566 856
Liczba akcji (tys. szt.)6 855,606 855,606 855,606 855,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-7,39-4,291,225,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-3,09-5,60-3,88-6,79
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDISRBfX