Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 3929 9969 22210 017
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 0245151 003708
Zysk (strata) brutto2 883377952651
Zysk (strata) netto2 178303766519
Przepływy netto-450-135-985-5 958
Przepływy netto z działalności operacyjnej744-2 830-1 6831 493
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 398-1 3473-3 142
Przepływy netto z działalności finansowej2054 041696-4 309
Aktywa razem42 26937 15332 54431 792
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 96712 0297 0457 060
Zobowiązania długoterminowe10 4318 9084 2694 638
Zobowiązania krótkoterminowe4 5363 1212 7762 421
Kapitał własny27 30225 12425 49924 733
Kapitał zakładowy22 34022 34022 34022 340
Liczba akcji (tys. szt.)223 395,56223 395,56223 395,56223 395,56
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,120,110,110,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 89226 87612 47613 228
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 8241 548-826790
Zysk (strata) brutto2 5441 334-933665
Zysk (strata) netto2 0111 490-942545
Przepływy netto1 2591 3179-67
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 020-3 780-4 015-1 793
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-13 074-3 018-454-340
Przepływy netto z działalności finansowej12 3128 1154 4782 065
Aktywa razem37 15323 10214 6008 560
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 02910 6056 3014 325
Zobowiązania długoterminowe8 9085 1911 2430
Zobowiązania krótkoterminowe3 1215 4155 0584 325
Kapitał własny25 12412 4978 2994 235
Kapitał zakładowy22 34011 1706 4653 232
Liczba akcji (tys. szt.)223 395,56111 697,7864 648,0332 324,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,110,110,130,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,01-0,010,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)