Trwa ładowanie...
bDZLhKIB

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 2267 4375 7535 460
Zysk (strata) z działalności operacyjnej222334600392
Zysk (strata) brutto170290544330
Zysk (strata) netto121215511330
Przepływy netto3313488369
Przepływy netto z działalności operacyjnej-36-4 516833-896
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-579-1 138-953-347
Przepływy netto z działalności finansowej9475 6881 0031 312
Aktywa razem23 10222 69918 05015 033
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 60512 6768 2425 736
Zobowiązania długoterminowe5 1917 8791 8281 159
Zobowiązania krótkoterminowe5 4154 7966 4144 577
Kapitał własny12 49710 0239 8089 297
Kapitał zakładowy11 1708 8178 8178 150
Liczba akcji (tys. szt.)111 697,7888 172,9188 172,9181 498,03
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,110,110,110,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,010,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 87612 47613 2285 143
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 548-826790573
Zysk (strata) brutto1 334-933665513
Zysk (strata) netto1 178-942545440
Przepływy netto1 3179-67-35
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 780-4 015-1 793-1 937
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 018-454-340-112
Przepływy netto z działalności finansowej8 1154 4782 0652 014
Aktywa razem23 10214 6008 5604 285
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 6056 3014 325911
Zobowiązania długoterminowe5 1911 24300
Zobowiązania krótkoterminowe5 4155 0584 325911
Kapitał własny12 4978 2994 2353 374
Kapitał zakładowy11 1706 4653 2323 137
Liczba akcji (tys. szt.)111 697,7864 648,0332 324,0232 324,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,110,130,130,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,010,020,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZLhKJj