Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów821971456545
Zysk (strata) z działalności operacyjnej117107-156-112
Zysk (strata) brutto110140-156-114
Zysk (strata) netto110140-156-114
Przepływy netto617-545-245145
Przepływy netto z działalności operacyjnej289-426-245145
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-11900
Przepływy netto z działalności finansowej328000
Aktywa razem2 7572 6142 4732 743
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania612580512625
Zobowiązania długoterminowe17200
Zobowiązania krótkoterminowe595577512625
Kapitał własny2 1452 0351 9612 117
Kapitał zakładowy575575575575
Liczba akcji (tys. szt.)575,24575,24575,24575,24
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,733,543,413,68
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,190,24-0,27-0,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 6482 0082 043650
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-112-119-629-1 068
Zysk (strata) brutto-86-90-630-1 056
Zysk (strata) netto-87-91-630-1 056
Przepływy netto-5501 387-370-1 054
Przepływy netto z działalności operacyjnej-758-562-452-1 054
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-119-19500
Przepływy netto z działalności finansowej3282 144820
Aktywa razem2 6142 6391 0631 363
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania580518457127
Zobowiązania długoterminowe2100
Zobowiązania krótkoterminowe577517457127
Kapitał własny2 0352 1226051 236
Kapitał zakładowy575575525525
Liczba akcji (tys. szt.)575,24575,240,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,543,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,15-0,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)