Trwa ładowanie...
bEifTxiZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów641621400490
Zysk (strata) z działalności operacyjnej112-39-1675
Zysk (strata) brutto110-28-1709
Zysk (strata) netto110-28-1709
Przepływy netto941 661-1-148
Przepływy netto z działalności operacyjnej94-781-124
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-312-164-106
Przepływy netto z działalności finansowej01 9808282
Aktywa razem2 6012 639853923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania370518207108
Zobowiązania długoterminowe0100
Zobowiązania krótkoterminowe370517207108
Kapitał własny2 2312 122646816
Kapitał zakładowy575575525525
Liczba akcji (tys. szt.)500,00500,00500,00500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,464,241,291,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,22-0,06-0,340,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 0082 043650163
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-119-629-1 068-1 178
Zysk (strata) brutto-90-630-1 056-1 191
Zysk (strata) netto-91-630-1 056-1 191
Przepływy netto1 387-370-1 0542 113
Przepływy netto z działalności operacyjnej-562-452-1 054-1 009
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-19500-4
Przepływy netto z działalności finansowej2 1448203 126
Aktywa razem2 6391 0631 3632 411
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania518457127120
Zobowiązania długoterminowe1000
Zobowiązania krótkoterminowe517457127120
Kapitał własny2 1226051 2362 291
Kapitał zakładowy575525525525
Liczba akcji (tys. szt.)500,00500,00500,00500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,241,212,474,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,18-1,26-2,11-2,38
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEifTxjH