Trwa ładowanie...
bEiSbMqd

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów051101102
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-527-211-427-50
Zysk (strata) brutto-1 094-594-810-434
Zysk (strata) netto-1 064-537-810-414
Przepływy netto-355-21093
Przepływy netto z działalności operacyjnej-355-210-75
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej000168
Aktywa razem17 97218 79318 85919 251
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 36213 11812 59012 172
Zobowiązania długoterminowe8 4795 9495 8825 846
Zobowiązania krótkoterminowe4 8837 1696 7086 326
Kapitał własny7661 8302 3673 177
Kapitał zakładowy2 6002 6002 6002 600
Liczba akcji (tys. szt.)5 200,005 200,005 200,005 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,150,350,460,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,20-0,10-0,16-0,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów429121188
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-697-3 152-4 168-843
Zysk (strata) brutto-2 231-5 195-5 875-2 764
Zysk (strata) netto-2 102-4 697-5 360-2 396
Przepływy netto-601-97-469
Przepływy netto z działalności operacyjnej-506426-7 807-4 833
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-12 178-3 091-4 774
Przepływy netto z działalności finansowej44611 75310 8029 138
Aktywa razem18 79319 77321 33519 992
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 11811 68018 0549 245
Zobowiązania długoterminowe5 9495 33912 6295 127
Zobowiązania krótkoterminowe7 1696 3415 4244 117
Kapitał własny1 8304 088-1 2455 215
Kapitał zakładowy2 6002 6002 1002 100
Liczba akcji (tys. szt.)5 200,005 200,004 200,004 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,350,79-0,301,24
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,40-0,90-1,28-0,57
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEiSbMqL