Trwa ładowanie...
bEJRQsSZ
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2017Q42017Q32017Q22016Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów68 68754 46441 68046 229
Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 87413 34711 76614 463
Zysk (strata) brutto20 88412 73611 75314 639
Zysk (strata) netto17 01010 2129 50111 962
Przepływy netto2 128-3 831013 855
Przepływy netto z działalności operacyjnej27 65415 569016 503
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 587-4 4860-2 648
Przepływy netto z działalności finansowej-21 939-14 91400
Aktywa razem358 150343 995347 785301 682
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania78 49381 13791 49226 674
Zobowiązania długoterminowe15 70422 40722 609888
Zobowiązania krótkoterminowe62 78958 73068 88325 786
Kapitał własny279 657262 858255 317275 008
Kapitał zakładowy167 091167 091167 091167 091
Liczba akcji (tys. szt.)33 418,1933 418,1933 418,1933 418,19
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,377,877,648,23
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,510,310,280,36
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620092008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów212 793168 756156 196168 424
Zysk (strata) z działalności operacyjnej62 18851 56026 75828 692
Zysk (strata) brutto61 99452 47928 04529 747
Zysk (strata) netto50 12742 44622 42723 090
Przepływy netto-62 35629 79715 18718 938
Przepływy netto z działalności operacyjnej63 97549 16338 88127 974
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-110 53614 052-8 653-7 095
Przepływy netto z działalności finansowej-15 795-33 418-15 041-1 941
Aktywa razem358 150301 682288 916283 941
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania78 49326 67429 54532 961
Zobowiązania długoterminowe15 7048881 0021 995
Zobowiązania krótkoterminowe62 78925 78628 54330 966
Kapitał własny279 657275 008259 371250 980
Kapitał zakładowy167 091167 091167 091167 091
Liczba akcji (tys. szt.)33 418,1933 418,1933 418,1933 418,19
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,378,237,767,51
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,501,270,670,69
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport
bEJRQsTH