Trwa ładowanie...
bEiSbgsB

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów170209161143
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1373-71-99
Zysk (strata) brutto-1 8406 9762 923-416
Zysk (strata) netto-1 5765 7852 186-915
Przepływy netto54439689354
Przepływy netto z działalności operacyjnej-491265464-48
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 378194576410
Przepływy netto z działalności finansowej-343-63-147-308
Aktywa razem23 19822 83619 42116 711
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 1607 3107 1186 270
Zobowiązania długoterminowe2 1676 2445 8994 363
Zobowiązania krótkoterminowe4 9931 0661 2191 907
Kapitał własny14 57214 20211 0599 034
Kapitał zakładowy8 0008 0008 0008 000
Liczba akcji (tys. szt.)8 000,008 000,008 000,008 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,821,771,381,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,200,720,27-0,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów68255951 674
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-305-512-471-70
Zysk (strata) brutto7 240-535-16 7332 901
Zysk (strata) netto5 077-858-13 8432 147
Przepływy netto1 88761-174390
Przepływy netto z działalności operacyjnej1901 279-2 2421 023
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 558-1 1122 395-3 899
Przepływy netto z działalności finansowej-861-105-3273 267
Aktywa razem23 19818 32719 98224 411
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 1606 9626 0701 720
Zobowiązania długoterminowe2 1675 1334 7961 305
Zobowiązania krótkoterminowe4 9931 8291 274415
Kapitał własny14 5729 98113 91121 202
Kapitał zakładowy8 0008 0008 0008 000
Liczba akcji (tys. szt.)8 000,008 000,008 000,008 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,821,251,742,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,64-0,11-1,730,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEiSbgtj