Trwa ładowanie...
bEUqSdAl
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4586546171 488
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-197270 8512931 065
Zysk (strata) brutto-452271 220293941
Zysk (strata) netto-452271 220293941
Przepływy netto488113-15527
Przepływy netto z działalności operacyjnej844220-197128
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 405-3 81235-116
Przepływy netto z działalności finansowej-3 7613 705715
Aktywa razem2 1646 4222 3092 091
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 9195 725272 832272 907
Zobowiązania długoterminowe1 3321 3321 3321 332
Zobowiązania krótkoterminowe5874 393271 500271 575
Kapitał własny245697-270 523-270 816
Kapitał zakładowy1 1641 1641 1641 164
Liczba akcji (tys. szt.)11 635,2811 635,2811 635,2811 635,28
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,020,06-23,25-23,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,0423,310,030,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 8151 94110 85010 309
Zysk (strata) z działalności operacyjnej812-90214 861161
Zysk (strata) brutto700-264 591215 253-97 164
Zysk (strata) netto700-260 967212 209-115 210
Przepływy netto104-668444-24 160
Przepływy netto z działalności operacyjnej136-3231 163-234 675
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-116-404-720164 523
Przepływy netto z działalności finansowej8459145 992
Aktywa razem2 0911 14212 52710 620
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania272 907272 65829 939240 242
Zobowiązania długoterminowe1 3321 2113 8463 754
Zobowiązania krótkoterminowe271 575271 44726 093236 488
Kapitał własny-270 816-271 516-17 412-229 622
Kapitał zakładowy1 1641 1641 1641 164
Liczba akcji (tys. szt.)11 635,2811 635,2811 635,2811 635,28
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-23,27-23,34-1,50-19,73
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,06-22,4318,24-9,90
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport
bEUqSdAT