Trwa ładowanie...
bELwqauZ
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6546171 488416
Zysk (strata) z działalności operacyjnej270 8512931 065-145
Zysk (strata) brutto271 220293941-146
Zysk (strata) netto271 220293941-146
Przepływy netto113-1552746
Przepływy netto z działalności operacyjnej220-19712839
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 81235-116-35
Przepływy netto z działalności finansowej3 70571542
Aktywa razem6 4222 3092 091754
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 725272 832272 907271 414
Zobowiązania długoterminowe1 3321 3321 3320
Zobowiązania krótkoterminowe4 393271 500271 575271 414
Kapitał własny697-270 523-270 816-270 660
Kapitał zakładowy1 1641 1641 1641 163
Liczba akcji (tys. szt.)11 635,2811 635,2811 635,2811 635,28
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,06-23,25-23,27-23,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)23,310,030,08-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 8151 84002 182
Zysk (strata) z działalności operacyjnej812-501-9266 267
Zysk (strata) brutto700-3 888-25 585-47 994
Zysk (strata) netto700-3 888-25 585-47 994
Przepływy netto10453-276-1 062
Przepływy netto z działalności operacyjnej136133-321-10 607
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-116-8009 824
Przepływy netto z działalności finansowej84045-279
Aktywa razem2 0916531 0301 447
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania272 907271 154274 506249 338
Zobowiązania długoterminowe1 3320243 42820 153
Zobowiązania krótkoterminowe271 575271 15431 078229 185
Kapitał własny-270 816-270 501-273 476-247 891
Kapitał zakładowy1 1641 1631 1631 163
Liczba akcji (tys. szt.)11 635,2811 635,2811 635,2811 635,28
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-23,27-23,25-23,50-21,30
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,06-0,33-2,20-4,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport
bELwqavH