Trwa ładowanie...
Notowania

Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów268109525130
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-228-739126-183
Zysk (strata) brutto-231-823117-198
Zysk (strata) netto-231-824117-198
Przepływy netto622-90-1-106
Przepływy netto z działalności operacyjnej627-32938-305
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej7430058
Przepływy netto z działalności finansowej-80209-39142
Aktywa razem11 38610 9547 9298 045
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 1791 5164 0814 315
Zobowiązania długoterminowe187187187204
Zobowiązania krótkoterminowe1 9931 3293 8944 111
Kapitał własny9 2079 4383 8483 731
Kapitał zakładowy1 2441 244757757
Liczba akcji (tys. szt.)24 256,2024 256,2024 256,208 371,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,380,390,160,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,030,01-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 0321 4656901 374
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 0275264-219
Zysk (strata) brutto-1 1391310-234
Zysk (strata) netto-1 1402110-227
Przepływy netto576-3716-444
Przepływy netto z działalności operacyjnej239119-2-649
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej162-9599-180
Przepływy netto z działalności finansowej175-62-81385
Aktywa razem11 3868 0991 5962 186
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 1794 1211 2271 358
Zobowiązania długoterminowe18729351201
Zobowiązania krótkoterminowe1 9933 8271 1761 157
Kapitał własny9 2073 979370814
Kapitał zakładowy1 244757757757
Liczba akcji (tys. szt.)24 256,207 571,447 571,447 571,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,380,530,050,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,050,000,00-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)