Trwa ładowanie...
bEaiIczV

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 1552 9082 1351 806
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-929-340-108-307
Zysk (strata) brutto-975-361-155-352
Zysk (strata) netto-875-355-132-332
Przepływy netto-197778-346-37
Przepływy netto z działalności operacyjnej741-142-1 792776
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 078-89-5-732
Przepływy netto z działalności finansowej1391 0091 451-81
Aktywa razem21 34520 98119 24818 209
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 87516 61214 50913 328
Zobowiązania długoterminowe2 5722 6143 0711 475
Zobowiązania krótkoterminowe15 30313 99811 43711 854
Kapitał własny3 4694 3694 7394 880
Kapitał zakładowy7 8917 8917 8917 891
Liczba akcji (tys. szt.)7 890,557 890,557 890,557 890,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,440,550,600,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,11-0,04-0,02-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 00418 36213 1429 517
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 6851 106404-2 321
Zysk (strata) brutto-1 842829114-2 918
Zysk (strata) netto-1 69566974-2 808
Przepływy netto1971 044-330816
Przepływy netto z działalności operacyjnej-417320-961-2 011
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 903-1 145-537-77
Przepływy netto z działalności finansowej2 5171 8691 1682 904
Aktywa razem21 34518 42715 31014 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 87513 19010 65411 712
Zobowiązania długoterminowe2 5722 0075 0634 755
Zobowiązania krótkoterminowe15 30311 1835 5916 956
Kapitał własny3 4695 2374 6062 511
Kapitał zakładowy7 8917 8917 8915 891
Liczba akcji (tys. szt.)7 890,557 890,557 890,555 890,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,440,660,580,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,210,090,01-0,48
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEaiIcAD