Trwa ładowanie...
bDZKvVDV

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 5931 1139361 271
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1711337958
Zysk (strata) brutto1561186553
Zysk (strata) netto124206-931
Przepływy netto117-9-60
Przepływy netto z działalności operacyjnej1122-6-55
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0-15-3-5
Aktywa razem20 35320 66920 15820 450
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 05817 40617 10117 384
Zobowiązania długoterminowe2 9772 8602 9482 885
Zobowiązania krótkoterminowe14 08214 54614 15314 500
Kapitał własny3 2953 2633 0573 066
Kapitał zakładowy858858858858
Liczba akcji (tys. szt.)857,55857,55857,55857,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,843,813,563,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,140,24-0,010,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 9124 7761 6763 883
Zysk (strata) z działalności operacyjnej365311-2 593295
Zysk (strata) brutto317304-2 592301
Zysk (strata) netto260266-2 165238
Przepływy netto-51-119-125-169
Przepływy netto z działalności operacyjnej-371-96-366-187
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-47-14-623
Przepływy netto z działalności finansowej367-9247-5
Aktywa razem20 35319 99322 7808 648
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 05816 95820 0113 965
Zobowiązania długoterminowe2 9772 9083 259965
Zobowiązania krótkoterminowe14 08214 05016 7523 000
Kapitał własny3 2953 0352 7684 682
Kapitał zakładowy858858858858
Liczba akcji (tys. szt.)857,55857,55857,55857,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,843,543,235,46
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,300,31-2,520,28
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZKvVED