Trwa ładowanie...
bDToKCwl

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0
Zysk (strata) brutto0
Zysk (strata) netto0
Przepływy netto0
Przepływy netto z działalności operacyjnej0
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0
Przepływy netto z działalności finansowej0
Aktywa razem18 750
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 313
Zobowiązania długoterminowe0
Zobowiązania krótkoterminowe9 313
Kapitał własny9 437
Kapitał zakładowy119
Liczba akcji (tys. szt.)1 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 2009 27520 0658 814
Zysk (strata) z działalności operacyjnej334-2 0414 999-422
Zysk (strata) brutto328-2 2824 708-499
Zysk (strata) netto328-2 2824 109-438
Przepływy netto206-1 281-125-810
Przepływy netto z działalności operacyjnej286-1 159-1 413-265
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-334-1 420-4 253
Przepływy netto z działalności finansowej-802122 7083 708
Aktywa razem8 0097 81716 69211 440
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 4613 59710 1897 126
Zobowiązania długoterminowe4834834 2902 409
Zobowiązania krótkoterminowe2 9783 1145 8994 717
Kapitał własny4 5484 2206 5024 314
Kapitał zakładowy118118118118
Liczba akcji (tys. szt.)1 180,001 180,001 180,001 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,853,585,513,66
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,28-1,933,48-0,37
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDToKCwT