Trwa ładowanie...
bDJYBBZx

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów51 7863 6374 92840 732
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 1265039132 018
Zysk (strata) brutto-1 3451328811 590
Zysk (strata) netto-1 402132881994
Przepływy netto-1 0742 065-1362 381
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 5431 6913 1686 170
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-140445110-929
Przepływy netto z działalności finansowej-2 477-71-3 414-2 860
Aktywa razem110 92994 45995 171128 600
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania65 06166 80967 65378 238
Zobowiązania długoterminowe2 43948 79650 3398 591
Zobowiązania krótkoterminowe62 62218 01317 31466 492
Kapitał własny45 86827 65027 51850 362
Kapitał zakładowy854854854854
Liczba akcji (tys. szt.)4 269,524 269,524 269,524 269,52
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,746,486,4511,80
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,330,030,210,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów190 274176 982168 752178 912
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 3785 2834 98810 921
Zysk (strata) brutto3 7943 406-40 1787 362
Zysk (strata) netto2 6582 590-41 7827 373
Przepływy netto1 1751 336-3 9681 839
Przepływy netto z działalności operacyjnej10 55213 55211 03119 855
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 322-4 164-4 866-12 166
Przepływy netto z działalności finansowej-5 055-8 052-10 133-5 850
Aktywa razem128 600121 728115 136168 632
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania78 23873 01768 25479 030
Zobowiązania długoterminowe8 59119 52713 86434 685
Zobowiązania krótkoterminowe66 49253 49054 39044 345
Kapitał własny50 36248 60146 84589 609
Kapitał zakładowy854854854854
Liczba akcji (tys. szt.)4 269,524 269,524 269,524 269,52
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,8011,3810,9720,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,620,61-9,791,73
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bDJYBCaf