Trwa ładowanie...
bErmuUmZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów183134201206
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-81-287-30-4
Zysk (strata) brutto-82-287-30-5
Zysk (strata) netto-82-287-30-5
Przepływy netto-165-174-169567
Przepływy netto z działalności operacyjnej-165-113-128-170
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0-62-41737
Aktywa razem2 3322 3592 6352 665
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania181126116115
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe181126116115
Kapitał własny2 1512 2322 5192 549
Kapitał zakładowy550550550550
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,430,450,500,51
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,06-0,01-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6266811 476235
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-375-45377-12
Zysk (strata) brutto-377-46377-12
Zysk (strata) netto-377-46321-12
Przepływy netto241-497-149648
Przepływy netto z działalności operacyjnej-524-571-776-292
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej76473627940
Aktywa razem2 3592 0422 206991
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1261793303
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1261793303
Kapitał własny2 2321 8631 876988
Kapitał zakładowy550500500460
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,450,370,380,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,07-0,010,06-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bErmuUnH