Trwa ładowanie...
bEgoqXWt

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2014Q32014Q22013Q32013Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 6913 2772 9322 969
Zysk (strata) z działalności operacyjnej717339112219
Zysk (strata) brutto68831157217
Zysk (strata) netto44220144206
Przepływy netto11914-283-3 081
Przepływy netto z działalności operacyjnej122439109-2 113
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7-59-400-1 360
Przepływy netto z działalności finansowej3-3679391
Aktywa razem14 10214 2916 0809 268
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 0066 7165 0795 278
Zobowiązania długoterminowe1 3911 5422 3182 318
Zobowiązania krótkoterminowe4 6155 1752 7612 960
Kapitał własny8 1437 6181 0013 990
Kapitał zakładowy1 1131 1131 0121 012
Liczba akcji (tys. szt.)11 131,8211 131,8210 122,7310 122,73
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,730,680,100,39
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,020,000,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 17114 24014 02214 997
Zysk (strata) z działalności operacyjnej991-2557421 564
Zysk (strata) brutto969-2897111 538
Zysk (strata) netto723-3574641 142
Przepływy netto2 010491-640
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 0731 1075791 182
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-63-20-103-287
Przepływy netto z działalności finansowej0-1 037-475-1 535
Aktywa razem10 4409 57310 81611 332
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 0761 9322 9312 780
Zobowiązania długoterminowe551469301418
Zobowiązania krótkoterminowe1 5251 4632 6302 362
Kapitał własny8 3647 6417 8858 552
Kapitał zakładowy1 2441 2441 1311 131
Liczba akcji (tys. szt.)12 438,0112 438,0111 307,2811 307,28
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,670,610,700,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,06-0,030,040,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEgoqXXb