Trwa ładowanie...
bEahBQZh

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-113-115-91-107
Zysk (strata) brutto-113-115-84-107
Zysk (strata) netto-113-115-84-107
Przepływy netto-158-174-3333
Przepływy netto z działalności operacyjnej-166-181-2017
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0770
Przepływy netto z działalności finansowej70-1616
Aktywa razem105132126128
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 24615 15915 0389 450
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe15 24615 15915 0389 450
Kapitał własny-15 140-15 027-14 913-9 322
Kapitał zakładowy19 70219 70219 70219 702
Liczba akcji (tys. szt.)19 702,0619 702,0619 702,0619 702,06
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,77-0,76-0,76-0,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,00-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów00033
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-426-5 890-1 149-1 100
Zysk (strata) brutto-419-5 879-1 151-1 101
Zysk (strata) netto-419-5 879-1 151-1 101
Przepływy netto-3431200
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3500-267-60
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej01200
Przepływy netto z działalności finansowej7026760
Aktywa razem1051121006 037
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 24614 8348 8988 952
Zobowiązania długoterminowe000249
Zobowiązania krótkoterminowe15 24614 8348 8988 702
Kapitał własny-15 140-14 722-8 798-2 914
Kapitał zakładowy19 70219 70219 70219 702
Liczba akcji (tys. szt.)19 702,0619 702,0619 702,0619 702,06
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,77-0,75-0,45-0,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,30-0,06-0,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEahBQZP