Trwa ładowanie...
bEiuKpOZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-108-113-115-91
Zysk (strata) brutto-108-113-115-84
Zysk (strata) netto-108-113-115-84
Przepływy netto0-158-1740
Przepływy netto z działalności operacyjnej16-166-181-20
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0077
Przepływy netto z działalności finansowej1370-16
Aktywa razem129100132126
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 55915 46115 15915 038
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe9 55915 46115 15915 038
Kapitał własny-9 431-15 361-15 027-14 913
Kapitał zakładowy19 70219 70219 70219 702
Liczba akcji (tys. szt.)19 702,0619 702,0619 702,0619 702,06
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,48-0,78-0,76-0,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,01-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów00033
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-639-5 890-1 149-1 100
Zysk (strata) brutto-639-5 879-1 151-1 101
Zysk (strata) netto-639-5 879-1 151-1 101
Przepływy netto01200
Przepływy netto z działalności operacyjnej00-267-60
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej01200
Przepływy netto z działalności finansowej0026760
Aktywa razem1001121006 037
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 46114 8348 8988 952
Zobowiązania długoterminowe000249
Zobowiązania krótkoterminowe15 46114 8348 8988 702
Kapitał własny-15 361-14 722-8 798-2 914
Kapitał zakładowy19 70219 70219 70219 702
Liczba akcji (tys. szt.)19 702,0619 702,0619 702,0619 702,06
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,78-0,75-0,45-0,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,30-0,06-0,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEiuKpPH