Trwa ładowanie...
bDHUeAuZ

Notowania

Ulma Construccion Polska SA (ULM)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów40 46438 73448 73365 068
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 3703 5924 96220 400
Zysk (strata) brutto6 4863 4094 85620 337
Zysk (strata) netto5 1532 9753 95016 282
Przepływy netto-257-1 759-3 519-4 677
Przepływy netto z działalności operacyjnej10 69712 825-1 098-2 698
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9 903102-1 116-1 074
Przepływy netto z działalności finansowej-1 051-14 686-1 305-905
Aktywa razem369 397369 405395 748393 172
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 78546 94648 47349 040
Zobowiązania długoterminowe12 67912 50112 16812 161
Zobowiązania krótkoterminowe29 10634 44536 30536 879
Kapitał własny327 612322 459347 275344 132
Kapitał zakładowy10 51110 51110 51110 511
Liczba akcji (tys. szt.)5 255,635 255,635 255,635 255,63
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)62,3461,3566,0865,48
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,980,570,753,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów229 366223 721201 294180 487
Zysk (strata) z działalności operacyjnej59 04955 81730 98016 608
Zysk (strata) brutto59 08658 16430 95416 830
Zysk (strata) netto46 20146 99724 22512 892
Przepływy netto57425 302-10 6652 312
Przepływy netto z działalności operacyjnej27 76534 01818 4284 631
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej9 15910 153-1 003-2 319
Przepływy netto z działalności finansowej-36 350-18 869-28 0900
Aktywa razem393 172368 225336 196335 932
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 04045 37540 37133 467
Zobowiązania długoterminowe12 1613 9502 6213 080
Zobowiązania krótkoterminowe36 87941 42537 75030 387
Kapitał własny344 132322 850295 825302 465
Kapitał zakładowy10 51110 51110 51110 511
Liczba akcji (tys. szt.)5 255,635 255,635 255,635 255,63
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)65,4861,4356,2957,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)8,798,944,612,45
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDHUeAvH