Trwa ładowanie...
bEiSfTZx

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 2713 1222 8312 573
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1454499-81
Zysk (strata) brutto99401-48-175
Zysk (strata) netto87371-48-175
Przepływy netto-1871909092
Przepływy netto z działalności operacyjnej236364247853
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-102-4-51-26
Przepływy netto z działalności finansowej-320-170-107-735
Aktywa razem14 04413 42013 23213 707
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 3817 8458 0288 455
Zobowiązania długoterminowe5 9825 3755 7055 705
Zobowiązania krótkoterminowe2 3992 4702 3232 750
Kapitał własny5 6635 5755 2045 252
Kapitał zakładowy3 8043 8043 8043 804
Liczba akcji (tys. szt.)1 902,001 902,001 902,001 902,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,982,932,742,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,20-0,03-0,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 32513 43412 42212 204
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4119251 003819
Zysk (strata) brutto114574641430
Zysk (strata) netto85462510353
Przepływy netto414-27-12039
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 5051 3581 4831 433
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-86-848-442-330
Przepływy netto z działalności finansowej-1 005-537-1 161-1 064
Aktywa razem13 42013 62713 14613 285
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 8458 1367 8708 329
Zobowiązania długoterminowe5 3755 7055 8025 541
Zobowiązania krótkoterminowe2 4702 4312 0692 788
Kapitał własny5 5755 4905 2764 956
Kapitał zakładowy3 8043 8043 8043 804
Liczba akcji (tys. szt.)1 902,001 902,001 902,001 902,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,932,892,772,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,240,270,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEiSfUaf