Trwa ładowanie...
bErDRewR

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 97810 43610 06714 072
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 229206431 004
Zysk (strata) brutto1 1372494628
Zysk (strata) netto92132316237
Przepływy netto-24431693522
Przepływy netto z działalności operacyjnej3504 3992 7791 715
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 345-2 05126442
Przepływy netto z działalności finansowej750-2 031-2 108-1 735
Aktywa razem85 11083 40082 32385 088
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 45928 67027 49330 574
Zobowiązania długoterminowe10 7088 25015 34216 315
Zobowiązania krótkoterminowe18 75020 41912 15114 259
Kapitał własny55 65154 73054 83054 514
Kapitał zakładowy24 56324 56324 56324 563
Liczba akcji (tys. szt.)2 456,322 456,322 456,322 456,32
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)22,6622,2822,3222,19
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,380,010,130,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów48 33133 57340 240
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 8652 7363 118
Zysk (strata) brutto2 0611 5661 824
Zysk (strata) netto1 2421 0011 137
Przepływy netto1 349927
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 7085 9013 699
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 209-3 987-4 124
Przepływy netto z działalności finansowej-6 150-1 904451
Aktywa razem83 40079 33182 598
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 67027 76029 890
Zobowiązania długoterminowe8 25018 5829 329
Zobowiązania krótkoterminowe20 4199 17820 561
Kapitał własny54 73051 57152 708
Kapitał zakładowy24 56324 56324 563
Liczba akcji (tys. szt.)2 456,322 456,322 456,32
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)22,2821,0021,46
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,510,410,46
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bErDRexz