Trwa ładowanie...
bDBmjydN

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 48949 62055 82441 352
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 0241 6683 910752
Zysk (strata) brutto8701 6922 966855
Zysk (strata) netto5081 4352 202750
Przepływy netto-112-21-4639
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 0651 324478621
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 034-1 163-124-129
Przepływy netto z działalności finansowej1 857-182-400-453
Aktywa razem63 58659 91264 49651 600
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania47 74543 65549 67538 981
Zobowiązania długoterminowe10 8138 0478 2908 614
Zobowiązania krótkoterminowe36 93235 60841 38530 367
Kapitał własny15 84116 25714 82112 619
Kapitał zakładowy2 8002 8002 8002 800
Liczba akcji (tys. szt.)2 800,002 800,002 800,002 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,665,815,294,51
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,180,510,790,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów153 060128 441123 293113 470
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 9991 1651 3381 979
Zysk (strata) brutto2 3981731 2611 057
Zysk (strata) netto1 812831 016792
Przepływy netto34-1186225
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 6822 8027832 444
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 943-1 999-875-1 163
Przepływy netto z działalności finansowej-1 705-814178-1 056
Aktywa razem51 60046 25547 19443 539
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania38 98135 39236 41433 775
Zobowiązania długoterminowe8 6148 5209 44810 531
Zobowiązania krótkoterminowe30 36726 87226 96623 244
Kapitał własny12 61910 86310 7809 764
Kapitał zakładowy2 8002 8002 8002 800
Liczba akcji (tys. szt.)2 800,002 800,002 800,002 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,513,883,853,49
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,650,030,360,28
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDBmjyev