Trwa ładowanie...
bEhJpzFN

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2017Q22017Q12016Q42016Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 3261 2901 4571 223
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 262-711-799-983
Zysk (strata) brutto-1 303-730-801-990
Zysk (strata) netto-1 303-727-777-945
Przepływy netto-1 914652189-220
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 208-1 839-122-174
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-670-81-664-49
Przepływy netto z działalności finansowej-362 5729753
Aktywa razem6 0107 6326 3845 642
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 2374 5562 8252 191
Zobowiązania długoterminowe2 6432 60746128
Zobowiązania krótkoterminowe1 5941 9492 3642 163
Kapitał własny1 6852 9893 0902 958
Kapitał zakładowy835835782782
Liczba akcji (tys. szt.)8 346,008 346,007 819,687 819,68
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,200,360,400,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,16-0,09-0,10-0,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2016201520142013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 2336 1736 0983 223
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 113-1 561-1 190-3 347
Zysk (strata) brutto-4 166-1 655-1 274-3 372
Zysk (strata) netto-4 050-1 581-1 143-3 308
Przepływy netto-1 002-9681 8662 011
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 202-8071 173487
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-695-1 083-810-1 681
Przepływy netto z działalności finansowej1 8959221 5033 204
Aktywa razem6 3847 7479 7747 099
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 8254 0415 1763 975
Zobowiązania długoterminowe4619598630
Zobowiązania krótkoterminowe2 3643 0824 3133 975
Kapitał własny3 0902 8163 2152 119
Kapitał zakładowy782634634539
Liczba akcji (tys. szt.)7 819,686 341,856 341,855 386,35
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,400,440,510,39
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,52-0,25-0,18-0,61
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEhJpzGv