Trwa ładowanie...
bDZhQMhx

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 21712 50111 9788 608
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 6937573 3922 496
Zysk (strata) brutto2 2074646 2182 433
Zysk (strata) netto2 3044945 8932 331
Przepływy netto-1 423312 840-1 896
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 5235 2672 182-2 165
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 449-5 546887-834
Przepływy netto z działalności finansowej-497309-2301 102
Aktywa razem84 02579 34068 12463 786
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 33343 14732 34632 308
Zobowiązania długoterminowe15 29919 04918 91519 352
Zobowiązania krótkoterminowe34 03524 09813 43112 956
Kapitał własny34 69236 19335 77929 968
Kapitał zakładowy177177177177
Liczba akcji (tys. szt.)17 672,9917 672,9917 672,9917 672,99
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,962,052,021,70
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,130,030,330,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 94728 88424 64214 372
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 3544 7094 709-2 463
Zysk (strata) brutto11 5184 2974 763-3 121
Zysk (strata) netto10 3303 1033 628-2 526
Przepływy netto-4562 413118-383
Przepływy netto z działalności operacyjnej13 424-6 640-6 072-4 407
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-14 564-2 136-1 103-257
Przepływy netto z działalności finansowej68411 1897 2934 281
Aktywa razem84 02561 16345 17633 458
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 33332 06019 24311 552
Zobowiązania długoterminowe15 29918 19012 2087 410
Zobowiązania krótkoterminowe34 03513 8707 0354 141
Kapitał własny34 69227 56524 34420 716
Kapitał zakładowy177177177177
Liczba akcji (tys. szt.)17 672,9917 672,9917 672,9917 672,99
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,961,561,381,17
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,580,180,20-0,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZhQMif