Trwa ładowanie...
Notowania

Biomass Energy Project SA (BEP)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów820742-1 0421 611
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-155123625599
Zysk (strata) brutto-138113621585
Zysk (strata) netto-138105725552
Przepływy netto-5731 326-1 816-153
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8291 584-1 014-192
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-15-35-1 577-11
Przepływy netto z działalności finansowej271-22377650
Aktywa razem35 95936 01241 87243 205
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 93311 82217 83419 846
Zobowiązania długoterminowe7 0926 9797 1396 987
Zobowiązania krótkoterminowe4 8414 84310 69512 859
Kapitał własny23 96724 12123 96923 290
Kapitał zakładowy8 2768 2768 2768 276
Liczba akcji (tys. szt.)82 763,0982 763,0982 763,0982 763,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,290,290,290,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,000,000,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 8835 2232 1032 045
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 874916598585
Zysk (strata) brutto2 846914564629
Zysk (strata) netto2 768863554629
Przepływy netto-7941 003-3 7953 797
Przepływy netto z działalności operacyjnej-305-560-2 601-325
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 706-96-1 267-71
Przepływy netto z działalności finansowej1 2181 659734 193
Aktywa razem41 87236 98828 91627 053
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 83415 6958 5397 288
Zobowiązania długoterminowe7 1396 2381 8191 758
Zobowiązania krótkoterminowe10 6959 4576 7205 530
Kapitał własny23 96921 22620 31919 765
Kapitał zakładowy8 2768 2768 2768 276
Liczba akcji (tys. szt.)82 763,0982 763,0982 763,0982 763,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,290,260,250,24
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,010,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)