Trwa ładowanie...
bEJlaEol
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów180 56098 513172 757195 713
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 265-49 367-45 87410 390
Zysk (strata) brutto13 545-56 766-84 82228 313
Zysk (strata) netto10 268-48 916-79 40827 743
Przepływy netto-16 556-8 83852 50039 375
Przepływy netto z działalności operacyjnej56 21231 855-12 87642 874
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-21 444-10 273-5 22224 017
Przepływy netto z działalności finansowej-51 324-30 42070 598-27 516
Aktywa razem1 910 3161 920 2252 044 3031 869 325
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 426 2251 448 6221 521 3031 225 354
Zobowiązania długoterminowe823 555935 830969 436853 206
Zobowiązania krótkoterminowe602 670512 792551 867372 148
Kapitał własny486 437474 041524 527643 971
Kapitał zakładowy2 8942 8942 8942 859
Liczba akcji (tys. szt.)2 894,292 894,292 894,292 859,14
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)168,07163,78181,23225,23
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,55-16,90-27,449,70
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 033 7361 527 3911 208 763964 786
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 387155 461153 555121 411
Zysk (strata) brutto-90 632142 972157 422116 291
Zysk (strata) netto-100 034105 334114 64588 103
Przepływy netto151 730-3 76923 361-12 737
Przepływy netto z działalności operacyjnej222 119379 856139 989139 161
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-34 184-152 155-263 000-161 847
Przepływy netto z działalności finansowej-36 205-231 470146 3729 949
Aktywa razem2 044 3032 079 6291 088 665754 113
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 521 3031 459 369521 696534 236
Zobowiązania długoterminowe969 436942 704148 454193 791
Zobowiązania krótkoterminowe551 867516 665373 242340 445
Kapitał własny524 527618 557564 727202 033
Kapitał zakładowy2 8942 8592 8592 675
Liczba akcji (tys. szt.)2 894,292 858,842 858,842 674,84
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)181,23216,37197,5475,53
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-34,5636,8440,1032,94
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEJlaEoT