Trwa ładowanie...
bEiQPtnV

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-58-75-236-63
Zysk (strata) brutto-58-87-236-63
Zysk (strata) netto-58-87-236-63
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej000-5
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem2 5482 5452 5832 749
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 7781 7171 8111 741
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1 7781 7171 8111 741
Kapitał własny7698287721 008
Kapitał zakładowy517517517517
Liczba akcji (tys. szt.)5 173,495 173,495 173,495 173,49
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,150,160,150,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,02-0,05-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów00852
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-261-407-67-268
Zysk (strata) brutto-261-414128-240
Zysk (strata) netto-265-376123-240
Przepływy netto00-2-2
Przepływy netto z działalności operacyjnej07-196-9
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0008
Przepływy netto z działalności finansowej0-71940
Aktywa razem2 5452 7482 9042 915
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 7171 6171 3971 531
Zobowiązania długoterminowe000198
Zobowiązania krótkoterminowe1 7171 6171 3971 333
Kapitał własny8281 1311 5071 384
Kapitał zakładowy517517517517
Liczba akcji (tys. szt.)5 173,495 173,495 173,495 173,49
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,160,220,290,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,05-0,070,02-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEiQPtoD