Trwa ładowanie...
bEaiUPAR

Notowania

Braster SA w restrukturyzacji (BRA)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów222133116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 763-1 608-1 512-2 304
Zysk (strata) brutto-2 075-1 608-2 007-2 287
Zysk (strata) netto-2 075-1 608-2 117-2 287
Przepływy netto-565570-191-1 969
Przepływy netto z działalności operacyjnej-965-800-188-2 130
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej923-30
Przepływy netto z działalności finansowej3091 3670161
Aktywa razem43 70744 78845 10545 938
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 90527 18127 43726 343
Zobowiązania długoterminowe4 3774 4494 5284 625
Zobowiązania krótkoterminowe23 52822 73222 91021 718
Kapitał własny15 80317 60717 66819 594
Kapitał zakładowy2 2262 2261 9482 226
Liczba akcji (tys. szt.)22 257,5322 257,5322 257,5322 257,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,710,790,790,88
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,09-0,07-0,10-0,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów191583866397
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-7 188-13 718-18 929-24 181
Zysk (strata) brutto-7 977-15 375-19 836-25 045
Zysk (strata) netto-8 088-15 537-19 782-24 892
Przepływy netto-2 155-3 119-19 7147 712
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 084-19 265-17 286-28 344
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej92-481-1 521-2 001
Przepływy netto z działalności finansowej1 83716 627-90738 057
Aktywa razem43 70748 86654 52873 607
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 90528 07725 51324 810
Zobowiązania długoterminowe4 3774 6764 96416 322
Zobowiązania krótkoterminowe23 52823 40120 5498 488
Kapitał własny15 80320 78829 01548 797
Kapitał zakładowy2 2261 903917917
Liczba akcji (tys. szt.)22 257,530,029 168,579 168,57
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,711 094 105,263,175,32
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,36-817 736,84-2,16-2,71
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEaiUPBz