Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów42 83046 35733 04828 016
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 39713 4814 2875 167
Zysk (strata) brutto7 14913 3654 0845 066
Zysk (strata) netto4 2358 8821 6483 401
Przepływy netto-372-2 24512 672-17 679
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 4894 07112 376-8 620
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-967-4 559-8 621-18 697
Przepływy netto z działalności finansowej-4 893-1 7588 9169 638
Aktywa razem350 352377 517332 294343 810
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania135 091137 683145 171134 648
Zobowiązania długoterminowe10 1107 52496 3075 794
Zobowiązania krótkoterminowe124 981130 16048 864128 854
Kapitał własny203 402231 056174 624201 155
Kapitał zakładowy47 06946 74946 74946 849
Liczba akcji (tys. szt.)467 490,18467 490,18467 490,18467 490,18
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,430,490,370,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,020,000,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów121 67051 48631 080
Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 8593 1921 066
Zysk (strata) brutto21 3202 720689
Zysk (strata) netto12 6592 321583
Przepływy netto11 0055 8413 330
Przepływy netto z działalności operacyjnej-11 41313 714-6 115
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-27 949-126 630-14 269
Przepływy netto z działalności finansowej50 366118 75723 714
Aktywa razem332 294260 78683 162
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania145 171201 90429 061
Zobowiązania długoterminowe96 30775 04321 172
Zobowiązania krótkoterminowe48 864126 8617 889
Kapitał własny174 62450 88054 101
Kapitał zakładowy46 74931 74931 749
Liczba akcji (tys. szt.)467 490,18317 490,18317 490,18
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,370,160,17
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,010,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)