Trwa ładowanie...
bEajzBhN

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2016Q22016Q12015Q42015Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 9191 6551 5362 356
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-294-1 073-1 450-882
Zysk (strata) brutto-636-1 266-1 748-1 139
Zysk (strata) netto-604-1 266-1 748-1 139
Przepływy netto291-109-630672
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 111-785-5 647854
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-223 433-53
Przepływy netto z działalności finansowej-8196971 585-128
Aktywa razem34 00232 43332 45031 612
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 96623 79222 54327 248
Zobowiązania długoterminowe18 40918 37718 45619 000
Zobowiązania krótkoterminowe7 5575 4154 0878 248
Kapitał własny8 0368 6419 9074 364
Kapitał zakładowy1 0691 069819619
Liczba akcji (tys. szt.)10 687,0810 687,088 187,076 187,07
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,750,811,210,70
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,06-0,12-0,21-0,18
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2015201420132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 7358 90617 85823 372
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 728-15 097-5 2752 813
Zysk (strata) brutto-4 484-14 557-4 0872 519
Zysk (strata) netto-4 000-12 732-3 5652 519
Przepływy netto51-34-2867
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 007-4 632-3013 971
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 318395-8 677-7 989
Przepływy netto z działalności finansowej4 3774 2038 9504 086
Aktywa razem32 45033 31643 38934 696
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 54334 04831 38922 761
Zobowiązania długoterminowe18 45617 64317 69910 570
Zobowiązania krótkoterminowe4 08716 40513 69012 191
Kapitał własny9 907-73212 00011 934
Kapitał zakładowy819158158118
Liczba akcji (tys. szt.)8 187,071 578,601 578,601 178,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,21-0,467,6010,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,49-8,06-2,261,72
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEajzBiv