Trwa ładowanie...
bDZKLUrV

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów319303177116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej39-1946-233
Zysk (strata) brutto41-2148-232
Zysk (strata) netto43-2148-232
Przepływy netto-156-34255-176
Przepływy netto z działalności operacyjnej102-74-12-169
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-253-159-2300
Przepływy netto z działalności finansowej-5199497-8
Aktywa razem3 9993 2383 1112 545
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12675761099
Zobowiązania długoterminowe3181818
Zobowiązania krótkoterminowe12374059282
Kapitał własny3 8732 4812 5012 446
Kapitał zakładowy2 6871 3371 3371 337
Liczba akcji (tys. szt.)5 373,862 673,862 673,862 673,86
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,720,930,940,92
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,010,02-0,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9161 446417862
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-16723-314118
Zysk (strata) brutto-16314-314116
Zysk (strata) netto-1613-31384
Przepływy netto-108-43863622
Przepływy netto z działalności operacyjnej-149-197-353-113
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 291-221-1 402-5
Przepływy netto z działalności finansowej1 332-192 391140
Aktywa razem3 9992 7852 731874
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12610150271
Zobowiązania długoterminowe31800
Zobowiązania krótkoterminowe1238350271
Kapitał własny3 8732 6842 681603
Kapitał zakładowy2 6871 3371 337670
Liczba akcji (tys. szt.)5 373,862 673,862 673,861 340,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,721,001,000,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,030,00-0,120,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZKLUsD