Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 356 6922 377 3602 031 530
Zysk (strata) z działalności operacyjnej57 264170 709109 785
Zysk (strata) brutto60 507165 25999 996
Zysk (strata) netto51 632149 31181 730
Przepływy netto434 215-245 715-4 492
Przepływy netto z działalności operacyjnej474 834190 60927 158
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-23 547-29 411-14 446
Przepływy netto z działalności finansowej-17 072-406 913-17 204
Aktywa razem6 560 7546 863 3186 290 443
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 461 0005 502 3115 387 056
Zobowiązania długoterminowe851 0871 023 841830 649
Zobowiązania krótkoterminowe4 609 9134 478 4704 556 407
Kapitał własny1 099 7541 319 240903 387
Kapitał zakładowy145 848145 848145 848
Liczba akcji (tys. szt.)25 530,1025 530,1025 530,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)43,0851,6735,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,025,853,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 041 6737 276 4827 569 663
Zysk (strata) z działalności operacyjnej418 593353 967318 394
Zysk (strata) brutto1 143 813405 842332 357
Zysk (strata) netto979 633310 541226 014
Przepływy netto714 093474 97372 615
Przepływy netto z działalności operacyjnej187 621499 312574 348
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 412 489159 338-185 260
Przepływy netto z działalności finansowej-886 017-183 677-316 473
Aktywa razem5 988 3085 415 4836 673 959
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 940 4484 545 4255 837 319
Zobowiązania długoterminowe856 635854 9421 049 392
Zobowiązania krótkoterminowe4 083 8133 690 4834 787 927
Kapitał własny1 047 860870 058808 149
Kapitał zakładowy145 848145 848145 848
Liczba akcji (tys. szt.)25 530,1025 530,1025 530,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)41,0434,0831,66
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)38,3712,168,85
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport