Trwa ładowanie...
bETNYVhN
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 292 7401 996 3061 244 7862 765 642
Zysk (strata) z działalności operacyjnej139 986213 57562 815385 824
Zysk (strata) brutto129 639204 86054 738392 268
Zysk (strata) netto101 087653 69067 515202 404
Przepływy netto-8 414498 703359 535-169 972
Przepływy netto z działalności operacyjnej41 55084 321448 965-124 203
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-23 009886 830-7 367-17 390
Przepływy netto z działalności finansowej-26 955-472 448-82 063-28 379
Aktywa razem7 069 8046 766 0487 746 1457 462 240
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 870 2145 290 2146 488 4136 274 969
Zobowiązania długoterminowe1 002 3601 030 9361 045 2451 139 735
Zobowiązania krótkoterminowe4 867 8544 259 2784 094 9555 135 234
Kapitał własny1 161 5311 441 1711 215 9031 149 351
Kapitał zakładowy145 848145 848145 848145 848
Liczba akcji (tys. szt.)25 530,1025 530,1025 530,1025 530,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)45,5056,4547,6345,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,9625,612,657,93
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 382 2407 569 6637 387 1376 369 309
Zysk (strata) z działalności operacyjnej638 572318 394417 010588 318
Zysk (strata) brutto622 040332 357403 388580 432
Zysk (strata) netto459 465226 014305 424464 408
Przepływy netto740 27772 615-694 728-560 867
Przepływy netto z działalności operacyjnej887 512574 348-523 375195 796
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej96 429-185 260309 684-356 583
Przepływy netto z działalności finansowej-243 664-316 473-481 037-400 080
Aktywa razem7 462 2406 673 9595 456 3515 997 356
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 274 9695 837 3194 705 8745 115 228
Zobowiązania długoterminowe1 139 7351 049 392788 821614 923
Zobowiązania krótkoterminowe5 135 2344 787 9273 917 0534 500 305
Kapitał własny1 149 351808 149743 341881 443
Kapitał zakładowy145 848145 848145 848145 848
Liczba akcji (tys. szt.)25 530,1025 530,1025 530,1025 530,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)45,0231,6629,1234,53
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)18,008,8511,9618,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bETNYViv