Trwa ładowanie...
bEJmzusB
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2016Q32016Q22016Q12015Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 76921 46812 69510 666
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 7674 152-976-2 424
Zysk (strata) brutto2 3813 781-1 258-2 565
Zysk (strata) netto1 3102 127-1 329-2 135
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 5735 299-1 746377
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 134-5 042-214-786
Przepływy netto z działalności finansowej-3 573-912-1102 113
Aktywa razem57 74055 56950 54349 475
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania38 53938 32536 00033 470
Zobowiązania długoterminowe7 27311 6698 7358 805
Zobowiązania krótkoterminowe31 26626 65627 26524 665
Kapitał własny16 93015 39113 26714 588
Kapitał zakładowy733728728728
Liczba akcji (tys. szt.)7 334,507 334,507 284,507 284,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,312,101,822,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,180,29-0,18-0,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2015201420132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów43 88352 39641 35959 529
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-9 3072 631-5 2321 305
Zysk (strata) brutto-10 5871 155-6 9911 647
Zysk (strata) netto-10 229-294-7 371932
Przepływy netto00-984-1 168
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 1774973 077733
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 422-6 361-4 939-2 587
Przepływy netto z działalności finansowej2 5477 842877686
Aktywa razem49 47558 86445 84055 985
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 47033 77021 20123 417
Zobowiązania długoterminowe8 8059 9942 3331 820
Zobowiązania krótkoterminowe24 66523 77618 86821 597
Kapitał własny14 58824 59224 38532 129
Kapitał zakładowy728728728728
Liczba akcji (tys. szt.)7 284,507 284,507 284,507 284,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,003,383,354,41
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,40-0,04-1,010,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport
bEJmzutj