Trwa ładowanie...
bDZKTLMB

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 39917 10214 58715 575
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 8966 0124 1835 395
Zysk (strata) brutto5 8876 0914 1895 409
Zysk (strata) netto4 7384 9173 3794 367
Przepływy netto4 8093 5174 8222 936
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 9673 5184 8082 885
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-166-81412
Przepływy netto z działalności finansowej77039
Aktywa razem35 48929 77523 57019 341
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 0487 0725 7854 935
Zobowiązania długoterminowe615201 7951 322
Zobowiązania krótkoterminowe7 4337 0523 9893 613
Kapitał własny27 44022 70217 78514 406
Kapitał zakładowy1 0191 0191 0191 019
Liczba akcji (tys. szt.)10 191,3410 191,3410 191,3410 191,34
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,692,231,751,41
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,470,480,330,43
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów60 53842 90827 98817 493
Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 08811 3976 5983 541
Zysk (strata) brutto20 23811 4316 7163 400
Zysk (strata) netto16 3459 2185 3872 931
Przepływy netto12 4837815 3921 170
Przepływy netto z działalności operacyjnej19 6579 5685 7603 394
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-193-1 4661 416-410
Przepływy netto z działalności finansowej-6 981-7 321-1 784-1 815
Aktywa razem29 77516 81312 9638 540
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 0723 4793 7705 584
Zobowiązania długoterminowe20000
Zobowiązania krótkoterminowe7 0523 4793 7705 584
Kapitał własny22 70213 3349 1932 956
Kapitał zakładowy1 0191 0151 0151 000
Liczba akcji (tys. szt.)10 191,3410 154,6510 154,6510 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,231,310,910,30
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,600,910,530,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZKTLNj