Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0800
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-307-93-167-159
Zysk (strata) brutto-346-90-168-160
Zysk (strata) netto-346-90-168-160
Przepływy netto-2 0535 665-306-4 302
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 9737 259-301-4 297
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-45-1 59100
Przepływy netto z działalności finansowej-35-3-6-5
Aktywa razem41 31743 65636 22735 328
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 68813 6826 1635 096
Zobowiązania długoterminowe4 1804 1801515
Zobowiązania krótkoterminowe7 5089 5026 1485 082
Kapitał własny29 62829 97430 06430 232
Kapitał zakładowy20 27920 27920 27920 279
Liczba akcji (tys. szt.)35 696,7935 696,7935 696,7935 696,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,830,840,840,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,00-0,01-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów105410
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-674-548-1 338-1 125
Zysk (strata) brutto-674-401-1 217-1 193
Zysk (strata) netto-674-453-1 195-1 224
Przepływy netto4 993-1 872-740-2 847
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 537-1 490-654-920
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 539-19 633-86-3 930
Przepływy netto z działalności finansowej-519 25102 003
Aktywa razem43 65632 10913 31914 004
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 6821 461667158
Zobowiązania długoterminowe4 18015010
Zobowiązania krótkoterminowe9 5021 446667147
Kapitał własny29 97430 64812 65113 846
Kapitał zakładowy20 27920 27914 27914 279
Liczba akcji (tys. szt.)35 696,7935 696,7935 696,7935 696,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,840,860,350,39
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,01-0,03-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)