Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 01914 16814 38214 021
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4452 0453 5582 714
Zysk (strata) brutto2 4392 5804 4121 440
Zysk (strata) netto2 2161 2124 4082 191
Przepływy netto4 7563 8151 5821 982
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 2765 7493 8282 860
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 071-1 179-1 844-487
Przepływy netto z działalności finansowej-449-756-402-392
Aktywa razem103 917105 880104 397101 653
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 71929 98730 32932 565
Zobowiązania długoterminowe14 50416 23317 57618 938
Zobowiązania krótkoterminowe11 21513 75412 75413 628
Kapitał własny78 19875 89374 06869 087
Kapitał zakładowy500500500500
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)15,6415,1814,8113,82
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,440,240,880,44
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów55 14450 12842 72943 694
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 392-448-4 29997
Zysk (strata) brutto9 541111-4 9191 607
Zysk (strata) netto9 117637-4 718864
Przepływy netto10 71412 992-8 239-2 970
Przepływy netto z działalności operacyjnej16 70310 89018 388-2 642
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 829-4 543-26 175-309
Przepływy netto z działalności finansowej-3 1606 645-452-18
Aktywa razem105 88098 75776 12868 096
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 98734 20017 3895 519
Zobowiązania długoterminowe16 23320 3308 467223
Zobowiązania krótkoterminowe13 75413 8708 9215 296
Kapitał własny75 89364 55758 73962 577
Kapitał zakładowy500500460460
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,004 600,004 600,004 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)15,1814,0312,7713,60
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,820,14-1,030,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)