Trwa ładowanie...
bDXWeTwB

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów52 48951 50455 48959 213
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 1626 59410 3688 379
Zysk (strata) brutto29 5125 4549 5574 022
Zysk (strata) netto26 0627 5168 3494 017
Przepływy netto4 0984 936882-8 191
Przepływy netto z działalności operacyjnej14 72514 80810 3262 943
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-264-522-285-572
Przepływy netto z działalności finansowej-10 363-9 350-9 159-10 562
Aktywa razem296 393296 378299 592300 249
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania175 842202 105212 644221 651
Zobowiązania długoterminowe63 26293 204101 206107 384
Zobowiązania krótkoterminowe112 580108 901111 438114 267
Kapitał własny120 55194 27386 94878 598
Kapitał zakładowy25 95625 95625 95625 956
Liczba akcji (tys. szt.)22 759,9522 759,9522 759,9522 759,95
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,304,143,823,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,150,330,370,18
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów229 965207 721258 094281 152
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 88525 1283 386-127 740
Zysk (strata) brutto29 80014 254-789-133 658
Zysk (strata) netto29 21314 385-11 250-126 623
Przepływy netto19 948-17 928-4 562-27 724
Przepływy netto z działalności operacyjnej51 95916 501-11 129-19 177
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 867-1 410-1 747-11 406
Przepływy netto z działalności finansowej-30 144-33 0198 3142 859
Aktywa razem296 378287 747341 006411 323
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania202 105200 888307 912357 468
Zobowiązania długoterminowe93 20477 297123 84963 432
Zobowiązania krótkoterminowe108 901123 591184 063294 036
Kapitał własny94 27386 85933 09453 855
Kapitał zakładowy25 95626 28618 78615 082
Liczba akcji (tys. szt.)22 759,9523 089,9515 589,9511 886,24
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,143,762,124,53
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,280,62-0,72-10,65
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bDXWeTxj