Trwa ładowanie...
bEKxhbuJ
Notowania

Cenospheres Trade & Engineering SA (CTE)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów459548140936
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-392-442-292-500
Zysk (strata) brutto-710-493-326-538
Zysk (strata) netto-692-496-334-535
Przepływy netto-38-275114-317
Przepływy netto z działalności operacyjnej-90-270126-282
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9090-8-1
Przepływy netto z działalności finansowej142-95-4-34
Aktywa razem1 5812 0542 6082 725
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 2704 0394 0194 071
Zobowiązania długoterminowe001 6001 918
Zobowiązania krótkoterminowe4 2704 0392 4192 153
Kapitał własny-2 689-1 998-1 424-1 361
Kapitał zakładowy578578578578
Liczba akcji (tys. szt.)5 775,005 775,005 775,005 775,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,47-0,35-0,25-0,24
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,12-0,09-0,06-0,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 2002 4092 8681 566
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 692330-3 169-2 687
Zysk (strata) brutto-1 751-147-3 412-3 902
Zysk (strata) netto-1 769-109-3 575-3 782
Przepływy netto-2042319610
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 416-1 175-1 337-1 260
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-47-215-121-1 246
Przepływy netto z działalności finansowej1 2591 6211 5542 516
Aktywa razem2 7253 1612 9054 430
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 0716 9046 2034 041
Zobowiązania długoterminowe1 9185778161 704
Zobowiązania krótkoterminowe2 1536 3275 3872 337
Kapitał własny-1 361-3 755-3 298389
Kapitał zakładowy578300300300
Liczba akcji (tys. szt.)5 775,003 000,003 000,003 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,24-1,25-1,100,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,31-0,04-1,19-1,26
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEKxhbvr