Trwa ładowanie...
bDXPfLvp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 4734 1396 3693 231
Zysk (strata) z działalności operacyjnej142023151
Zysk (strata) brutto119-31204-60
Zysk (strata) netto119-31204-60
Przepływy netto-17-586695-145
Przepływy netto z działalności operacyjnej179-59913837
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej-19613556-182
Aktywa razem6 3486 8818 0486 698
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 4595 1116 2475 101
Zobowiązania długoterminowe4323 2803 2682 711
Zobowiązania krótkoterminowe4 0271 8302 9792 389
Kapitał własny1 8891 7701 8011 597
Kapitał zakładowy1 2201 2201 2201 220
Liczba akcji (tys. szt.)12 200,0012 200,0012 200,0012 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,150,140,150,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,000,02-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 21215 62714 95617 919
Zysk (strata) z działalności operacyjnej317410-1 186647
Zysk (strata) brutto23282-1 391218
Zysk (strata) netto23282-1 391130
Przepływy netto-53172-56-21
Przepływy netto z działalności operacyjnej-244401-189887
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej191-229133-908
Aktywa razem6 3486 9176 7738 459
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 4595 2595 1985 056
Zobowiązania długoterminowe43202 963686
Zobowiązania krótkoterminowe4 0275 2592 2354 370
Kapitał własny1 8891 6581 5753 403
Kapitał zakładowy1 2201 2201 2201 220
Liczba akcji (tys. szt.)12 200,0012 200,0012 200,0012 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,150,140,130,28
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,01-0,110,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDXPfLvX