Trwa ładowanie...
bEaenqgl

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów00-509509
Zysk (strata) z działalności operacyjnej92544-2 362-539
Zysk (strata) brutto79537-2 370-542
Zysk (strata) netto20435-1 867-505
Przepływy netto-393-171-142-620
Przepływy netto z działalności operacyjnej-289-113-7831
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej10-4-536
Przepływy netto z działalności finansowej-106-59-59-115
Aktywa razem36 05435 07234 56036 843
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 0844 1224 0464 461
Zobowiązania długoterminowe3 5753 4883 3213 814
Zobowiązania krótkoterminowe420535598648
Kapitał własny30 97030 95030 51432 382
Kapitał zakładowy1 7001 70017 00017 000
Liczba akcji (tys. szt.)17 000,0017 000,00170 000,00170 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,821,820,180,19
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,03-0,01-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0111 83626 100
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 264-12 862-15 55818 502
Zysk (strata) brutto-2 296-12 880-15 45918 509
Zysk (strata) netto-1 917-10 284-11 93915 232
Przepływy netto-1 327-9493 613-1 221
Przepływy netto z działalności operacyjnej-449-520-4 241-1 724
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-539454 86010 485
Przepływy netto z działalności finansowej-338-433-47 006-9 982
Aktywa razem36 05437 54149 395117 962
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 0844 6546 22516 145
Zobowiązania długoterminowe3 5753 9685 90815 573
Zobowiązania krótkoterminowe420555317485
Kapitał własny30 97032 88743 170101 817
Kapitał zakładowy1 70017 00017 00021 500
Liczba akcji (tys. szt.)17 000,00170 000,00170 000,00215 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,820,190,250,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,11-0,06-0,070,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEaenqgT