Trwa ładowanie...
bEreQeIB

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9895656171 314
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-211-513-93535
Zysk (strata) brutto-224301291520
Zysk (strata) netto-173352301520
Przepływy netto9752 094-242493
Przepływy netto z działalności operacyjnej-500-180-1508
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-74867-2410
Przepływy netto z działalności finansowej1 5491 4070-15
Aktywa razem10 4449 1148 0217 645
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1101237949
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1101237949
Kapitał własny7 0587 2287 8737 572
Kapitał zakładowy613613613613
Liczba akcji (tys. szt.)2 667,002 667,002 667,002 667,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,652,712,952,84
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,070,130,110,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 8141 6503 722
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 199-150-669
Zysk (strata) brutto-29-165-873
Zysk (strata) netto58-165-873
Przepływy netto-595-1 7863 642
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2022 269-2 811
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej826-4-38
Przepływy netto z działalności finansowej-1 219-4 0516 490
Aktywa razem9 11410 20314 555
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1233 0357 223
Zobowiązania długoterminowe005 867
Zobowiązania krótkoterminowe1233 0351 356
Kapitał własny7 2287 1677 332
Kapitał zakładowy613613613
Liczba akcji (tys. szt.)2 667,002 667,002 667,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,712,692,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,02-0,06-0,33
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEreQeJj