Trwa ładowanie...
bDZzAVnp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów195282183339
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-270-40-57-80
Zysk (strata) brutto-280-43-65-86
Zysk (strata) netto-246-43-65-86
Przepływy netto-92155-811
Przepływy netto z działalności operacyjnej-68-180-2322
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0180-36
Przepływy netto z działalności finansowej-253171525
Aktywa razem1 0611 3511 1871 274
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 0011 045838828
Zobowiązania długoterminowe267271271273
Zobowiązania krótkoterminowe734774567556
Kapitał własny60306349446
Kapitał zakładowy349349349349
Liczba akcji (tys. szt.)3 485,003 485,003 485,003 485,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,020,090,100,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,07-0,01-0,02-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9992 4083 0933 269
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-447-9012449
Zysk (strata) brutto-474-1135716
Zysk (strata) netto-441-14958-6
Przepływy netto655-2021
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2497895225
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1829-1-5
Przepływy netto z działalności finansowej332-102-114-199
Aktywa razem1 0611 2371 7341 784
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 0017361 0841 193
Zobowiązania długoterminowe267261483543
Zobowiązania krótkoterminowe734475601650
Kapitał własny60500649591
Kapitał zakładowy349349349349
Liczba akcji (tys. szt.)3 485,003 485,003 485,003 485,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,020,140,190,17
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,13-0,040,02-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZzAVnX