Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów853802925736
Zysk (strata) z działalności operacyjnej51-423716
Zysk (strata) brutto1064227460
Zysk (strata) netto913126349
Przepływy netto-280-5 7872 655-385
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1136562108
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-261-6 1442 596-493
Przepływy netto z działalności finansowej-8-8-30
Aktywa razem20 68420 45820 70920 598
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania638774658810
Zobowiązania długoterminowe301302301301
Zobowiązania krótkoterminowe336471357509
Kapitał własny20 04719 68520 05019 787
Kapitał zakładowy1 5611 5611 5611 561
Liczba akcji (tys. szt.)15 606,7115 606,7115 606,7115 606,71
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,281,261,281,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,000,020,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 3223 1983 0653 533
Zysk (strata) z działalności operacyjnej376282105484
Zysk (strata) brutto515403275657
Zysk (strata) netto440361470586
Przepływy netto-8 479-2 876-191932
Przepływy netto z działalności operacyjnej658551273922
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9 127-3 550-11412
Przepływy netto z działalności finansowej-11123-350-3
Aktywa razem20 45820 44119 86119 804
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7748596401 053
Zobowiązania długoterminowe302301318557
Zobowiązania krótkoterminowe471558322495
Kapitał własny19 68519 58219 22118 751
Kapitał zakładowy1 5611 5611 5611 561
Liczba akcji (tys. szt.)15 606,7115 606,7115 606,7115 606,71
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,261,251,231,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,020,030,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)