Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 0282 5631 7421 914
Zysk (strata) z działalności operacyjnej183298-77179
Zysk (strata) brutto-9851 3611 4101 616
Zysk (strata) netto-8269641 1181 188
Przepływy netto-1 9012 048204520
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 4881 701-411952
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej589348617-431
Przepływy netto z działalności finansowej-2-1-2-1
Aktywa razem31 50932 42026 51426 483
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 49214 6169 71710 813
Zobowiązania długoterminowe1 0101 2591 057820
Zobowiązania krótkoterminowe13 48213 3578 6609 993
Kapitał własny16 91417 74016 77715 658
Kapitał zakładowy9 0429 0429 0429 042
Liczba akcji (tys. szt.)1 130,281 130,281 130,281 130,28
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,9615,7014,8413,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,730,850,991,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 9518 8255 4196 937
Zysk (strata) z działalności operacyjnej261134-885971
Zysk (strata) brutto4 720484-2 5272 677
Zysk (strata) netto3 599307-2 4772 386
Przepływy netto2 314-965-1 0781 859
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 730-903-101991
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej589-57-5671 628
Przepływy netto z działalności finansowej-5-5-410-760
Aktywa razem32 42025 69520 44427 522
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 61611 5126 57211 019
Zobowiązania długoterminowe1 259475441572
Zobowiązania krótkoterminowe13 35711 0376 13110 447
Kapitał własny17 74014 14113 83116 471
Kapitał zakładowy9 0429 0429 0429 042
Liczba akcji (tys. szt.)1 130,281 130,281 130,281 130,28
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)15,7012,5112,2414,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,180,27-2,192,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport