Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 2441 286
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5628
Zysk (strata) brutto486
Zysk (strata) netto486
Przepływy netto224267
Przepływy netto z działalności operacyjnej-754-44
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-100-280
Przepływy netto z działalności finansowej1 078591
Aktywa razem3 3371 607
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 0881 506
Zobowiązania długoterminowe1 250126
Zobowiązania krótkoterminowe1 8381 380
Kapitał własny248102
Kapitał zakładowy748748
Liczba akcji (tys. szt.)3 739,863 739,86
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,070,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 8385 7034 289
Zysk (strata) z działalności operacyjnej243394793
Zysk (strata) brutto482390308
Zysk (strata) netto482384308
Przepływy netto36278158
Przepływy netto z działalności operacyjnej-7043970
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2-23422
Przepływy netto z działalności finansowej1087367
Aktywa razem1 6071 698928
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 5061 8001 388
Zobowiązania długoterminowe126715455
Zobowiązania krótkoterminowe1 3801 085933
Kapitał własny102-103-461
Kapitał zakładowy7483 7403 740
Liczba akcji (tys. szt.)3 739,863 739,863 739,86
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,03-0,03-0,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,130,100,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)